Çalışan Hakları

Çalışan Hakları

Çalışan Hakları

SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI 

Bir Sağlık Kuruluşunda Çalışan Herkes 

Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma

Sağlık Çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk bilinci ile politik, kültürel, toplumsal veya ekonomik değerlerden etkilenmeden, etik kurallara bağlı kalarak tüm insanlara eşit hizmet sunma

Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma

Sağlık hizmetleri belirli ilke ve prensipler çerçevesinde sunulan hizmetlerdir. Sağlık çalışanının kendi değerlerine ters düşen hizmet talep edilemez; görevi açısından olumsuzluk yaratacak durumlardan kaçınmak hakkıdır.

Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama

Sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken oluşabilecek sözel ve fiziksel şiddet, taciz, tehdit ve saldırıya maruz bırakılmadan hizmet verme hakkı vardır.

Güvenli ve Huzurlu Bir Ortamda Çalışma

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak ve gözetmek sağlık sisteminin sorumluluğudur. Sağlık sistemi ve dolayısıyla bir sağlık kurumu, sağlık çalışanına güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunabilmek için her tür 

Kendisi ve Ailesinin Sağlığını Koruma

Sağlık hizmeti yapısı itibari ile çok fazla risk barındırmaktadır. Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken birçok hastalığa ya da iş kazasına maruz kalmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bu risklerin en aza indirileceği koşullarda çalışmayı isteme hakkı vardır.

Hizmetten Çekilme Talebi

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler  hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet 

HAKLARINA SAHİPTİR.

Sağlık Bakanlığı’nın 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliği ile 14.05.2012 tarih ve 6665 sayılı (2012/23) Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği ve bu konuda haklarında hukuki işlem başlatılacağı bilinmelidir.Mhrs Randevu

Randevu almak için tıklayın

Laboratuar Sonuçları

Laboratuar sonuçlarınızı öğrenmek için tıklayın

Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi eczaneleri öğrenmek için tıklayın

Dilek Öneri Şikayet

Hasta ve Çalışan

Web Bordro

Web Bordro için tıklayın

HBYS

Winsoft Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Site içi arama:

Doktor Çalışma Listesi

Başhekimin Mesajı

Bağlantılar

Babaeski Devlet Hastanesi