Değerlerimiz
10 Ağustos 2022

  • -Saygı, hoşgörü ve anlayış,
  • -Eşitlik, objektiflik, tarafsızlık, güvenilirlik,
  • -Bilimsellik ve sürekli eğitim,
  • -Katılımcılık, etkinlik ve verimlilik,
  • -Dürüstlük, disiplinli çalışma,
  • -Etik kurallara uygunluk,
  • -Ben yerine biz diyebilme,
  • -Yenilikçilik, sürekli iyileştirme,
  • -Memnuniyet hedefli yaklaşım,