5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü
14 Aralık 2021

EL TEMİZLİĞİ HAYAT KURTARIR

El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında, diğer kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır.  Başta sağlık sektörü olmak üzere bir çok iş kolunda, çalışanların el yıkamasındaki aksaklıklar, hızla toplumu tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

El hijyeni, ellerin normal sıvı sabun / antiseptik ajan ve su ile yıkanarak yada; alkolsüz susuz el antiseptiği ile ovuşturularak geçici floranın uzaklaştırılmasıyla sağlanır.  Doğru el hijyeni tekniği, sıvı sabunun yada; alkollü el antiseptiğinin avuç içi, el sırtı, parmak araları, tırnak yüzeyleri ve bileklerin her tarafına temas ederek temizlenmesidir.

ELLERİN YIKANMASI GEREKEN DURUMLAR

Göreve başlamadan önce ve görev bitiminden sonra

Kişisel ihtiyaçların (yemek yeme, tuvalet) giderilmesinden önce ve sonra,

Gözle görülür kirlilik durumunda,

Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında, 

Hasta bakımında, kullanılan aletlere temas öncesinde ve sonrasında

Hastaya girişimsel bir işlem yapmadan önce ve sonra

Vücut sıvı ile, bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas sonrasında

 Eldiven giymeden önce ve sonra ellerin yıkanması gerekmektedir.

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hastanemiz poliklinik katında Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Eğitim Birimi koordinatörlüğünde  stand açıldı. Hastanemiz  birimlerinde ve hastanemizi ziyaret eden hasta ve hasta yakınları ile el hijyeninin önemini anlatan broşürler ,’Suya Sabuna Dokun’ şablonlu  balon ve yaka rozetleri dağıtılmış, eli hijyeninin anlam ve önemi hakkında bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır.El hijyeni hastane enfeksiyonlarını önlemede en basit ve en etkili yöntemdir. El hijyenini bir alışkanlık haline getirin, hastalarımızı ve kendimizi koruyalım..

...