Biyokimya Laboratuvarı
06 Kasım 2023

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizlerin gerçekleştirilmesi

Biyokimya laboratuvarında yapılan analizler nelerdir?
Bu durumda biyokimya laboratuvarının uyguladığı testler şu şekilde sıralanmaktadır:
Rutin biyokimyasal testler.
Tam kan sayımı testleri.
Kan gazları
Kardiak (kalple ilgili) belirteçler.
Tümör belirteçleri.
Koagulometrik (pıhtılaşma ile ilgili) testler.
İlaç düzeyleri.
Metabolik tanı ve tarama testler