Anne Dostu Hastane Çalışmaları
31 Ekim 2019

ANNE DOSTU HASTANE

Kadın ve Üreme sağlığı Daire Başkanlığı Anne Dostu Hastaneler oluşturmak amacı ile 2010 yılında bir bilim komisyonu oluşturmuştur. Oluşturulan komisyon küresel bilgiyi yerel gereksinimlerle harmanlayarak “Ulusal Anne Dostu Hastane Kriterleri’ni” geliştirmiştir. Anne dostu hastane aynı zamanda bebek dostu hastanedir.

Biz Babaeski Devlet Hastanesi olarak; Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla “Anne Dostu Hastane” çalışmalarımızı başlattık.

2015 yılında hastanemiz “Bebek Dostu Hastane”  unvanını almıştır. 2016 yılında açılmış olan “Gebe Sınıfımızın” fiziki şartlarını iyileştirilerek 2018 yılında GEBE OKULU olarak tescillenme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Anne Dostu Hastane Kriterleri hastane eğitim planlarına sürekli eğitim olarak eklenmiş ve tüm personelimizin eğitim alması sağlanmıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği içinde Doğumhane çalışanlarımızın Güvenli Annelik Eğitimleri alması için planlama yapılmıştır.

Doğumhane odalarımız tek kişilik TDL(Travay-Doğum-Loğusa) odası olarak düzenlenmiş, anne adaylarımızın kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlamak amacıyla refakatçileri ile kalabilecekleri şekilde hazırlanmıştır.

ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

1.Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini

kapsamalıdır.

3.Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.

4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve

uygulanmalıdır.

10.Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır

2019 YILI DOĞUM İSTATİSTİK GRAFİĞİ
graf1.jpg


2019 YILI DOĞUM İSTATİSTİK ORANLARI
graf2.jpg

2019 YILI KANITA DAYALI OLMAYAN UYGULAMALAR
graf3.jpg

BABAESKİ DEVLET HASTANESİ
AYLARTOPLAM DOĞUM SAYISITOPLAM SEZERYANTOPLAM SPONTAN DOĞUM SAYISIPRİMER SEZERYANGEÇİRİLMİŞ SEZERYANNORMAL DOĞUM ORANITOPLAM SEZERYAN ORANIPRİMER SEZERYAN ORANIESKİ SEZERYAN ORANI
OCAK110010,00%100,00%0,00%100,00%
ŞUBAT110010,00%100,00%0,00%100,00%
MART110010,00%100,00%0,00%100,00%
NİSAN5321240,00%60,00%20,00%40,00%
MAYIS8623325,00%75,00%37,50%37,50%
HAZİRAN9724322,22%77,78%44,44%33,33%
TEMMUZ3210233,33%66,67%0,00%66,67%
AĞUSTOS6512316,67%83,33%33,33%50,00%
EYLÜL7431342,86%57,14%14,29%42,86%
TOPLAM382711111628,95%71,05%28,95%42,11%  • GEBE OKULU 1.jpeg
  • GEBE OKULU 2.jpeg
  • GEBE OKULU 3.jpeg
  • GEBE OKULU 5.jpeg
  • GEBE OKULU 6.jpeg